Affärsidé och vision

Protector arbetar med bevakning i Norrland, med Sundsvall som centralort. Vi är certifierad partner med SOS-Alarm samt arbetar nära, och med goda relationer till, polis och övriga myndigheter.

Samtliga väktare, ordnings- och skyddsvakter som ingår i Protectors nätverk har utbildning anpassad till sin tjänstgöring, mångårig erfarenhet och är vana att fatta snabba beslut. Protectors bevakning kännetecknas av att kunna tolka en situation och handla omedelbart på ett säkert och klarsynt sätt. Protector har cirka 30 anställda varav 12 arbetar deltid. Företaget är auktoriserat av Länsstyrelsen i Västernorrland sedan starten 1995. Att vi dessutom är ett AAA-certifierat företag, gör att du tryggt kan vända dig till oss både nu och i framtiden.

Affärsidé
Vi har som målsättning att kunna erbjuda flexibla och kundanpassade bevaknings- och säkerhetslösningar anpassade till såväl dagens som framtida behov.

Vision
Vår vision och motto är, och har alltid varit: "Vår säkerhet - din trygghet"

Företagspolicy
Vår strävan är att företaget skall präglas av yrkeskunnande och flexibilitet.

Företagsmål
Protectors mål är att uppfylla våra kunders önskemål och leverera efterfrågad tjänst.

Miljöpolicy
Vi bedriver ett löpande miljöarbete genom att minimera och förebygga miljöstörningar i såväl vår egen, som våra uppdragsgivares verksamhet. All personal skall arbeta mot minsta möjliga miljöpåverkan på vår omgivning. På vårt kontor samt de arbetsplatser som har returåtervinning skall allt återvinningsbart papper, komposterbart material, glas och plast mm lämnas på därför avsedd plats. Alla våra fordon har minst miljöklass 1, eller är av hybridmodell.

Kvalitet
All personal vid Protector har laglydnadsprövats av Länsstyrelsen och lämplighetsprövats av Rikspolisstyrelsen. Protector utvärderar löpande personalens individuella insats för att säkerställa kvaliteten ut emot kund. Protectors personal vidareutbildas fortlöpande enligt RPSFS 2006:15.

Morgan Sjögren, VD