Utryckningstjänster

Kompletterande förstärkning
Protectors utryckningstjänster är komplement till larmanläggningar och förstärker ditt skydd mot inbrott, skadegörelse eller annan skada.

Protectors utryckningsväktare finns ofta i närområdet och kan snabbt vara på plats vid det larmade objektet. Framme vid det larmade objektet följer väktaren de instruktioner som upprättats tillsammans med dig och gör en yttre och inre kontroll.

Väktaren står i ständig kontakt med Protector och kan vid behov tillkalla polis eller brandkår.