Trygghetsjour

Trygghet i bomiljön
I samarbete med vår utryckningsjour har vi utvecklat en gemensam rutin för störningsjour. Störningsjouren förstärker skyddet för de boende och möter den ökande efterfrågan och behovet av trygghet i bomiljön. Protectors väktare ingriper vid behov och säkerställer att ”sundhet, ordning och skick” råder på platsen.

Störningsjour kan beställas separat eller som ett komplett till ordinarie fastighetsjour.