Stationär bevakning

Centralt placerad bevakning
Med stationär bevakning kan övervakningen av ditt företagets säkerhet koncentreras till en plats. Tillsammans gör vi en riskbedömning av företaget. Protectors stationärväktare arbetar sedan med resultatet av bedömningen som bas i sitt arbete.

I stationär bevakning ingår övervakning av inbrottslarm, brandlarm, driftlarm, TV-övervakning och ID-kortssystem, och in- och utpasseringskontroll. Även olika slags servicetjänster kan ingå.

Utöver de ordinära stationärtjänsterna kan vid önskemål även bevakningsronder utföras. Under bevakningsronden sker tillsyn av dörrar, fönster, belysning, kranar, värmepannor, maskiner och teknisk utrustning. Rapporter om tillbud, skador och iakttagelser skrivs under ronderingen. Dessa rapporter förmedlas sedan till dig på önskat sätt.