Ronderande bevakning

Små skador kan lätt bli omfattande
En påslagen kaffebryggare kan orsaka en storbrand, ett öppet fönster kan orsaka massiva vattenskador om det regnar in. Protectors rondväktare arbetar förebyggande genom tillsyn av lokaler och utrustning samt kontroll av personal, entreprenörer och besökare.

Innan rondväktaren börjar sitt arbete, har du tillsammans med Protector gjort en säkerhetsanalys av verksamheten. Säkerhetsanalysen skapar sedan grunden i väktarens arbete. Du får kontinuerligt rapporter om vad väktaren har gjort under sin rond vilket ger en tydlig bild av den aktuella skyddsnivån.

Självklart står rondväktaren hela tiden i förbindelse med Protector och kan snabbt tillkalla assistans om det behövs.