Områdesbevakning

Förebyggande bevakning
Protectors områdesbevakning förebygger brott samt ger ökad trygghet och säkerhet på tider då företag, butiker, myndigheter och skolor står obemannade. Väktaren förebygger brott genom att vara synlig i det bestämda området, iaktta, göra ej tidsbestämd yttre tillsyn och rapportera om händelser. Vid misstanke om brott rapporterar väktaren direkt till polis.

Larm anslutet till Protector i kombination med vår områdesbevakning ger snabba åtgärdstider och kostnadsfria utryckningar.