Larminstallationer

Kompletta och godkända larmlösningar
Ett enkelt och effektivt sätt att skydda dig själv och dina tillgångar är att installera ett larm anslutet till Protector. Våra larminstallationer kan innefatta inbrottslarm, CCTV (kameraövervakning), brand och passage.

Vi arbetar enbart med system är godkända enligt SBSC (Svenska Brand- och Säkerhetscertifiering) samt uppfyller försäkringsbolagens krav motsvarande RUS 130:5.

Vid behov kan larminstallation kompletteras med Uttryckningstjänst.