Försäljningskontroll

Förebyggande kvalitetskontroller
Vid Protectors försäljningskontroll sker ett testköp som kontrollerar den egna personalens ärlighet i samband med kassahantering i förebyggande syfte. Vid testköpet kontrolleras även personalens kunnande, rutiner och uppträdande mot kund. Detta ger kunden en kvalitetskontroll av sin personal. Testköpet görs av två civilklädda väktare vilka agerar kunder som gör normala inköp.

Tider, platser och kontrollanter varieras på ett sådant sätt att personalen aldrig vet när eller hur de kontrolleras. Protector håller fortlöpande kontakt med kunden för att så snabbt som möjligt kunna ge feedback, förslag samt genomföra förändringar av kontrollerna. Alla avvikelser noteras och rapporteras skriftligt till kunden.