Fastighetsjour

Fastighetsservice dygnet runt
Protector erbjuder full service inom akut fastighetsjour dygnet runt. Vi tar emot felanmälningar och övervakar driftlarm från fastigheter 24 timmar om dygnet. Egna fastighetstekniker och samarbetande specialister som exempelvis hissföretag, låssmeder och specialistjourer, löser de akuta problem som kan uppstå.

Kunderna består av allmännyttiga och privatägda fastighets- och förvaltningsföretag, bostadsrättsföreningar, banker, statliga bolag och kommuner.

Protector arbetar enligt ISO 9002-systemet och följer en speciellt framtagen kvalitetshandbok och en framtagen miljöpolicy.