Eventsäkerhet

Ordningshållning vid större evenemang
Publika miljöer där många människor rör sig medför särskilda krav på ordning och säkerhet. Protectors ordningsvakter har särskild utbildning för att på ett smidigt sätt, utan onödiga konflikter hantera de problem som kan uppstå. Våra ordningsvakter har mångårig erfarenhet av ordningshållning vid centrumanläggningar, innetorg, konserter, idrottstävlingar och festivaler. Protector har t ex ansvarat för ordningshållningen vid Sundsvalls Gatufest sedan starten 1987, en festival som årligen inrymmer c:a 180.000 människor, vilket gör evenemanget till ett av det största i sitt slag i Sverige.

Ordningsvaktens huvuduppgift är att hjälpa polis att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande samt berusade personer inom ett geografiskt begränsat område. Vår personal har lång erfarenhet av de krav som ställs för att arbetet ska bli utfört på korrekt sätt.