Centrumbevakning

Tryggare centrum för alla
Protector Centrumbevakning arbetar för ökad service och trygghet i centrumanläggningar. Vi ger trygghet åt handel och kunder. Centrumvakten besöker kontinuerligt de anslutna butikerna i området under fasta tider. Dessutom strävar Centrumbevakningen till minsta möjliga inställelsetid vid larmutryckning.

Citysäkerhet
Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att tillgodose olika verksamheters krav på säkerhet och trygghet. Vårt mål är att alltid vara steget före och förhindra att människor blir utsatta för olika former av brott eller hot. Protectors väktare som arbetar med Citysäkerhet är speciellt utbildade för den arbetsmiljö de vistas i. De är smidiga och flexibla i alla situationer. Väktarna patrullerar var för sig, och genom att dela upp cityområdet i mindre bevakningsområden finns det alltid någon i närheten av dina lokaler.