Protector ökar säkerheten
Protector arbetar med bevakning i Norrland, med Sundsvall som centralort. Företaget är auktoriserat av Länsstyrelsen i Västernorrland, samt medlem i Sweguard, en garanti för kvalitet. Vi är certifierad partner med SOS-Alarm samt arbetar nära, och med goda relationer till, polis och övriga myndigheter.

Gator och torg, butiker och företag - vi finns på plats i din vardag för att öka säkerheten och låta dig fokusera din kraft på dina arbetsuppgifter.

Kunskap och erfarenhet
Miljöer där mycket människor rör sig medför särskilda krav för att på ett smidigt sätt och utan onödiga konflikter hantera de problem som kan uppstå. Samtliga av de väktare och ordningsvakter som ingår i Protectors nätverk har gedigen utbildning, mångårig erfarenhet och är vana att självständigt fatta snabba beslut. Att kunna tolka en situation och handla omedelbart på ett säkert och klarsynt sätt, kännetecknar Protectors bevakning.

Vi finns nära dig
Du hittar våra väktare i centrumanläggningar, på innetorg, sjukhus, mässor men också i publika miljöer med särskilda behov av ordningshållning, t ex vid konserter, idrottstävlingar, festivaler, restauranger och lokala kommunikationsmedel.

Samtliga av våra åtaganden omfattas av fullständig sekretess.