Kontakta oss

Vill du veta mer?
Varje kund är unik i bevakningshänseende. Därför är det viktigt med en god dialog. Tillsammans arbetar vi fram en bevakningslösning som passar ditt företags behov och önskemål. Vi är specialiserade på ett flertal olika bevakningslösningar som underlättar säkerheten för dig i ditt arbete.

Protector i Sundsvall AB
Box 87
851 02 Sundsvall
Besöksadress: Regementsvägen 17

Telefon: 060-666 555
Telefax: 060-666 556
Mobil: 070-326 90 90

e-post: protector@telia.com


Kontakta oss med förtroende
– vi har full sekretess och går under lagstadgad tystnadsplikt.